Chính sách bảo mật

Chúng tôi tại PlagiarisCChecker.co quan tâm đến quyền riêng tư của dữ liệu được chia sẻ với chúng tôi bởi người dùng của chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi dành riêng để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách quyền riêng tư này nhằm cung cấp cho người tiêu dùng của chúng tôi kiến thức đúng đắn về thông tin chúng tôi thu thập và tại sao, cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Tất cả các cách thông qua chính sách này, hãy biết rằng khi chúng ta viết ""đạo vănChecker.co"" hoặc ""chúng ta"" hoặc ""chúng ta"", điều đó có nghĩa là chúng ta nói về đạo vănChecker.co, Inc., một công ty và các công ty con và các chi nhánh khác của chúng ta.

Chính sách quyền riêng tư này đã được biên soạn để phục vụ người dùng, những người quan tâm đến cách 'Thông tin nhận dạng cá nhân (PII)' của họ có thể được sử dụng trực tuyến. Theo Luật bảo mật và bảo mật thông tin về quyền riêng tư của Hoa Kỳ, PII là thông tin có thể được sử dụng một mình hoặc với thông tin khác để xác định, định vị hoặc liên hệ với một cá nhân. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách một cách cẩn thận để hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý PII của bạn theo trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.

Mục lục

Phạm vi của chính sách bảo mật đạo văn này là gì?

Chính sách quyền riêng tư này được tích hợp vào các điều khoản dịch vụ và cấp phép của đạo vănChecker.co có thể tìm thấy tại https://www.plagiariscchecker.co/privacy ("Điều khoản dịch vụ") và liên quan đến thông tin mà chúng tôi có được thông qua việc bạn sử dụng của PlagiarismChecker.co trang web, ứng dụng và dịch vụ ("thông tin") như được giải thích trong chính sách này. Việc sử dụng các điều khoản được viết hoa trong chính sách này và không được nêu khác sẽ có định nghĩa cho các Điều khoản đó trong "Điều khoản dịch vụ".

Đây là chính sách quyền riêng tư trực tuyến (Chính sách bảo mật của Hồi giáo). Chính sách này chỉ áp dụng cho các hoạt động của đạo vănChecker.co tham gia vào trang web của mình và không áp dụng cho các hoạt động của đạo vănChecker.co là "ngoại tuyến" hoặc không liên quan đến trang web.

Thông tin nào thông tin mà đạo vănChecker.co thu thập về tôi?

Bất cứ khi nào khách hàng tương tác với các dịch vụ trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một thông tin hoặc kết hợp với dữ liệu khác, có thể được sử dụng để xác định bạn ("dữ liệu cá nhân"). Cũng sẽ có một số thông tin mà chúng tôi thu thập được giữ theo cách không thể liên kết lại với bạn ("dữ liệu phi cá nhân").

Đạo vănchecker.co thu thập một số dữ liệu ẩn danh nhất định về việc sử dụng trang web. Thông tin này không xác định cá nhân người dùng, chính nó hoặc kết hợp với thông tin khác và được thu thập để cải thiện hiệu suất của trang web. Dữ liệu ẩn danh được thu thập bởi trang web của đạo vănChecker.co có thể bao gồm các thông tin như loại trình duyệt bạn đang sử dụng và độ dài của lượt truy cập trang web. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân trên trang web của đạo vănChecker.co, có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn. Thông tin này có thể được thu thập khi phản hồi hoặc email được gửi đến đạo vănChecker.co, khi bạn đăng ký dịch vụ hoặc mua hàng qua trang web. Trong tất cả các trường hợp như vậy, bạn có tùy chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân.

Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn tạo tài khoản

Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ PlagiarisCChecker.co, bạn sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi một số dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm cả những điều sau đây:

Địa chỉ email, tên người dùng, liên hệ và sở thích ngôn ngữ của bạn. Khi đăng nhập vào PlagiarismChecker.co với thông tin đăng nhập mạng xã hội, chẳng hạn như với tài khoản Google hoặc Facebook của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý truy cập thông tin cơ bản từ tài khoản đó, chẳng hạn như địa chỉ email và tên của bạn. Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ thông tin đó với chúng tôi, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào bằng cách xóa đạo vănChecker.co truy cập vào tài khoản đó.

Nếu bạn chọn PayPal® để thanh toán cho đơn đặt hàng của mình, bạn sẽ phải cung cấp số thẻ tín dụng trực tiếp cho PayPal®. Chính sách bảo mật của PayPal® sẽ áp dụng cho thông tin bạn cung cấp trên trang web PayPal®.

1. Sử dụng và tiết lộ thông tin. Trừ khi có quy định khác dưới đây, chúng tôi không bán, giao dịch hoặc thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được thu thập trên trang web cho người khác. Thông tin được thu thập bởi trang web của chúng tôi được sử dụng để xử lý các đơn đặt hàng, để thông báo cho bạn về tình trạng đơn đặt hàng của bạn, để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc ưu đãi đặc biệt có thể được bạn quan tâm và cho mục đích thống kê để cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin giao hàng của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích theo dõi đơn hàng hoặc xử lý séc hoặc lệnh chuyển tiền của bạn, nếu phù hợp, điền đơn đặt hàng của bạn, cải thiện chức năng của trang web của chúng tôi, thực hiện phân tích dữ liệu và thống kê, cung cấp đơn đặt hàng của bạn và gửi email quảng cáo cho bạn từ chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi phải phát hành thông tin địa chỉ gửi thư của bạn đến dịch vụ giao hàng để cung cấp các sản phẩm mà bạn đã đặt hàng.

2. Tất cả các thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ Chi tiết và thông tin nhận dạng cá nhân sẽ không được lưu trữ, bán, chia sẻ, thuê hoặc thuê cho bất kỳ bên thứ ba nào

Những thông tin khác mà chúng tôi thu thập từ bạn?

Đạo vănchecker.co Thu thập thông tin này khi bạn sử dụng các dịch vụ trang web:

Nội dung người dùng: Điều này bao gồm tất cả văn bản, tài liệu hoặc nội dung hoặc thông tin khác được tải lên, nhập hoặc chuyển bởi bạn như một phần của việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin nào được tự động thu thập?

Có một số thông tin nhất định về các thiết bị bạn sử dụng để kết nối với đạo vănChecker.co và việc bạn sử dụng Trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của bạn được tự động đăng ký trong các hệ thống của chúng tôi, bao gồm các hệ thống sau:

Vị trí của bạn: Đây là khu vực địa lý hoặc địa điểm mà bạn sử dụng các thiết bị của mình như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng (như được chỉ định bởi địa chỉ giao thức Internet [IP] hoặc định danh tương tự) khi tương tác với trang web, ứng dụng và/hoặc/hoặc Dịch vụ.

Dữ liệu hoặc thông tin nhật ký của bạn: Giống như các trang web khác, máy chủ của chúng tôi tự động thu thập dữ liệu khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và cài đặt, cấu hình trình duyệt, ngày và thời gian sử dụng, dữ liệu cookie và tùy chọn ngôn ngữ.

Thông tin sử dụng của bạn: Thông tin này là về trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của đạo văn bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng. Chúng tôi cũng có thể lấy dữ liệu từ các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để kiểm tra cách người tiêu dùng sử dụng trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sẽ có một ý tưởng về số lượng người dùng đang truy cập một trang cụ thể trên trang web và tại đó các liên kết họ thường nhấp vào. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập này để hiểu rõ hơn và giúp tối ưu hóa trang web.

Thông tin về thiết bị của bạn: Đây là dữ liệu được thu thập từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bao gồm loại phần cứng và phần mềm bạn đang sử dụng (như hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn) và cũng có số nhận dạng thiết bị duy nhất cho các thiết bị đang sử dụng đạo vănChecker.co .

Cookies: Dữ liệu được thu thập từ cookie được giải thích trong "Plagiariscchecker.co sử dụng cookie?" phần và trong chính sách cookie của chúng tôi.

Cookie là những bit nhỏ của dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm trong trình duyệt của người dùng. Đạo vănchecker.co sử dụng cookie để xác định xem bạn có truy cập trang chủ trong quá khứ hay không. Tuy nhiên, không có thông tin người dùng khác được thu thập.

Plagiarismchecker.co có thể sử dụng "dữ liệu tổng hợp" phi cá nhân để tăng cường hoạt động của trang web của chúng tôi hoặc phân tích sự quan tâm trong các lĩnh vực của trang web của chúng tôi. Ngoài ra, nếu bạn cung cấp

PlagiarismChecker.co Với Nội dung để xuất bản hoặc phản hồi, chúng tôi có thể xuất bản tên người dùng của bạn hoặc dữ liệu nhận dạng khác với sự cho phép của bạn. Đạo vănchecker.co cũng có thể cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân như vậy để đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật. Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho một bên nếu các tệp plagiarischecker.co để phá sản hoặc có sự chuyển giao tài sản hoặc quyền sở hữu của đạo vănChecker.co liên quan đến việc tái tổ chức công ty được đề xuất hoặc được đề xuất, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại.

Khi nào đạo vănChecker.co thu thập thông tin?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn điền vào biểu mẫu, đăng ký nhận bản tin, đặt hàng, sử dụng trò chuyện trực tiếp, mở vé hỗ trợ và/hoặc nhập bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi.

Làm thế nào để đạo vănChecker.co sử dụng thông tin của tôi?

Chúng tôi tại PlagiariscChecker.co quy trình, sử dụng và ghi lại thông tin của bạn khi cần thiết để có thể thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn và vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, bao gồm cả những điều sau đây:

 • Để liên lạc và xây dựng kết nối với bạn về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và các dịch vụ, thông báo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi Sự kiện mà bạn gặp vấn đề với việc truy cập tài khoản của bạn hoặc theo dõi bạn sau khi thư từ.
 • Để giúp chúng tôi quản lý trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của mình, xác nhận người dùng cho mục đích bảo mật, cung cấp các tính năng và truy cập người dùng phù hợp, xử lý và cung cấp các giao dịch, thực hiện đánh giá và nghiên cứu, phát triển các tính năng sắp tới và cải thiện thuật toán và hiệu suất của trang web của chúng tôi , Ứng dụng và/hoặc dịch vụ.
 • Để gửi cho bạn thông báo email trực tiếp và các ưu đãi đặc biệt về Dịch vụ PlagiarisChecker.co, từ đó bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn. Để biết thêm chi tiết về điều này, vui lòng đi phần này - "Plagiariscchecker.co sẽ gửi email cho tôi chứ?" Nếu bạn là người cư trú tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn tài liệu quảng cáo nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy từ khi bạn tạo tài khoản hoặc bất kỳ điểm nào sau đó.
 • Để xác định số liệu thống kê tích lũy về số lượng thiết bị duy nhất bằng trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, và để xác định và ngăn chặn lạm dụng và gian lận.
 • Để xử lý các giao dịch của bạn một cách nhanh chóng
 • Để hiển thị nội dung người dùng liên quan đến tài khoản của bạn và để đảm bảo rằng bạn có thể truy cập được khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Plagiarismisecker.co có phân tích nội dung người dùng không?

Chúng tôi đảm bảo rằng các nhân viên của đạo vănChecker.co không giám sát tất cả nội dung người dùng được lưu trữ hoặc truyền qua trang web của chúng tôi, Ứng dụng và/hoặc dịch vụ, nhưng nó có thể được xem nếu chúng tôi phát hiện ra rằng các điều khoản dịch vụ đã bị vi phạm và Yêu cầu ủy quyền, nếu chúng tôi thấy cần phải làm như vậy hãy trả lời các yêu cầu hỗ trợ người dùng của bạn, nếu chúng tôi quyết định rằng cần phải xem xét nó như được định nghĩa trong các điều khoản dịch vụ hoặc để tăng cường thuật toán của chúng tôi như đã nêu trong nội dung người dùng phần của Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Cuối cùng, thông tin của bạn có thể được xem khi cần phải bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của đạo vănChecker.co và người dùng của nó, hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chẳng hạn như phản hồi bất kỳ quy trình pháp lý nào như lệnh và lệnh của tòa án .

Quyền sử dụng dữ liệu và tiết lộ

Có phải đạo vănChecker.co có bao giờ chia sẻ thông tin của tôi không?

Plagiarismchecker.co chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba khi:

 • Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi thực hiện các yêu cầu của hoạt động kinh doanh, chúng bao gồm lưu trữ, cải thiện và thực hiện các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ cho các dịch vụ và chức năng cụ thể như dịch vụ hỗ trợ khách hàng, giao tiếp qua email và phân tích. Các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ có thể truy cập, xử lý hoặc ghi lại dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi và hoàn thành nhiệm vụ của họ cho chúng tôi.
 • Chúng tôi có quyền của bạn để chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải điều tra các vi phạm các điều khoản dịch vụ có thể có, để thực hiện các Điều khoản dịch vụ đó hoặc khi chúng tôi tin rằng cần phải thăm dò hoặc hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận hoặc các mối đe dọa tiềm tàng đối với tài sản, người hoặc Các phương thức mà chúng tôi vận hành trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi xác định rằng việc bảo quản, truy cập hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn là bắt buộc theo luật để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của đạo vănChecker.co và người dùng trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc để trả lời yêu cầu hợp pháp của bất kỳ cơ quan công quyền.
 • Chúng ta cần phải làm như vậy liên quan đến việc mua lại, sáp nhập, tổ chức lại, phá sản, cung cấp chứng khoán công khai, bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi. Trong các trường hợp như vậy, một số hoặc tất cả dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển hoặc chia sẻ với một thực thể khác, theo Chính sách bảo mật này.
 • Chúng tôi có thể truyền đạt hoặc tiết lộ dữ liệu phi cá nhân cho các bên thứ ba và công khai - ví dụ, cho các chi nhánh theo thỏa thuận với chúng tôi hoặc là một phần của báo cáo tiến độ mà chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng.
 • Bất kỳ báo cáo, kết quả hoặc kết luận nào được thể hiện bởi đạo vănChecker.co không có giá trị pháp lý & không thể được trình bày tại tòa án và các vấn đề pháp lý khác.
 • Trong mọi trường hợp không phải là một bằng chứng điện tử hoặc kỹ thuật số, đạo vănChecker.co bảo tồn tất cả các quyền chấp nhận của nó.

Liệu Plagiarismchecker.co có nhận được lợi nhuận cho dữ liệu cá nhân của tôi bằng cách bán chúng không?

Không, đạo vănChecker.co không bán hoặc thuê dữ liệu cá nhân của bạn.

Liệu đạo văn có sử dụng cookie không?

Cookie được sử dụng bởi các trình duyệt web để cung cấp nội dung được cá nhân hóa và ghi nhớ thông tin đăng nhập và cài đặt tài khoản. Plagiarismisecker.co sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, bao gồm các đèn hiệu web và các pixel theo dõi. Những điều này là cần thiết để thu thập dữ liệu sử dụng và phân tích giúp chúng tôi cung cấp trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn và cũng để hỗ trợ cung cấp quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của đạo văn có liên quan cho bạn khi bạn duyệt một số trang nhất định trên trang web và Sau đó đi đến các trang web của bên thứ ba. Plagiarismchecker.co không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba với mục đích cho phép họ cung cấp quảng cáo của họ cho bạn. Để biết thêm thông tin về cookie và cách PlagiarismChecker.co sử dụng chúng, vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie để:

 • Giúp ghi nhớ và xử lý các mặt hàng trong giỏ hàng.
 • Hiểu và lưu tùy chọn của người dùng cho các lượt truy cập trong tương lai.
 • Theo dõi & phân tích hoạt động của người dùng của chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm tốt hơn.

Bạn có thể chọn tắt tất cả các cookie hoặc bạn có thể chọn để máy tính cảnh báo bạn bất cứ khi nào cookie được gửi. Điều này có thể được thực hiện thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Vì mọi trình duyệt đều khác nhau, hãy truy cập menu Trợ giúp của Trình duyệt để tìm hiểu cách bạn có thể sửa đổi chính xác cookie. Nếu bạn chọn tắt cookie, một số tính năng có thể không hoạt động đúng.

Tiết lộ của bên thứ ba

Chúng tôi không bán, giao dịch hoặc chuyển giao cho các bên bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Liên kết bên thứ ba
 • Chúng tôi sử dụng các liên kết của bên thứ ba trong các bài đăng trên blog của chúng tôi để giúp cải thiện nội dung cho độc giả của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng các liên kết của bên thứ ba trong trang Chính sách bảo mật của chúng tôi để hướng dẫn khách truy cập của chúng tôi cách chúng tôi xử lý PII và cookie.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo tính xác thực của bất kỳ liên kết bên ngoài nào mà bạn có thể truy cập. Bạn nên thực hiện nghiên cứu của riêng mình trước khi truy cập bất kỳ liên kết bên thứ ba nào.

Google

Chúng tôi sử dụng quảng cáo Google AdSense trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Nguyên tắc quảng cáo của Google có thể tổng hợp các yêu cầu quảng cáo của Google. Họ được giới thiệu để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Là nhà cung cấp của bên thứ ba, Google sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên trang web và/hoặc ứng dụng của chúng tôi. Việc Google sử dụng cookie DART cho phép nó phục vụ quảng cáo cho người dùng của chúng tôi trên cơ sở các lượt truy cập trước đó của họ đến trang web, ứng dụng và dịch vụ và các trang web khác của chúng tôi. Nếu bạn muốn từ chối việc sử dụng cookie DART, bạn có thể làm như vậy bằng cách truy cập chính sách bảo mật của mạng quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Cookies mà chúng tôi sử dụng

Origin Cookie Description Expiry Category
CloudFlare __cfduid

The '__cfduid' cookie is set by the CloudFlare service to identify trusted web traffic. It does not correspond to any user id in the web application, nor does the cookie store any personally identifiable information.

First Party Persistent

First Party Persistent Analytics & Marketing
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-
Google Analytics _gid Used to distinguish users. 2 years Analytics & Marketing
Google Analytics _ga Used to distinguish users First Party Persistent Analytics & Marketing
Plagiarismchecker.co plagiarismchecker

Used to track user history, normally used for checking login

1 day

Tracking

Plagiarismchecker.co AWSELB

This cookie name is associated with the Amazon Web Services Elastic Load Balancing functionality for routing client requests on the server.

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary

1 day

Tracking

Chúng tôi, cùng với các nhà cung cấp của bên thứ ba như Google sử dụng cookie của bên thứ nhất (như cookie Google Analytics) và cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) hoặc các định danh bên thứ ba khác để biên dịch dữ liệu về dữ liệu về Tương tác của người dùng với các ấn tượng quảng cáo và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác khi chúng liên quan đến trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.

Từ chối

Sử dụng trang Cài đặt quảng cáo Google, bạn có thể đặt tùy chọn cho cách Google quảng cáo cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể từ chối thông qua Sáng kiến ​​quảng cáo mạng chọn ra trang hoặc thông qua Google Analytics chọn ra trình duyệt thêm vào.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.allaboutcookies.org

Cách xóa, sửa đổi hoặc vô hiệu hóa cookie

Bạn có thể xóa cookie hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng chúng bằng cách làm theo hướng dẫn trình duyệt của bạn:

Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, thì hãy làm theo hướng dẫn từ nhà cung cấp của nó.

Làm thế nào để các trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba hoạt động?

Một số ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba hợp tác với chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý truy cập thông tin của bạn. Các ứng dụng như vậy sẽ cung cấp cho bạn thông báo và yêu cầu quyền của bạn để có được quyền truy cập hoặc thông tin. Tốt nhất là bạn nên xem xét lựa chọn của bạn về các ứng dụng và dịch vụ đó, và quyền của bạn, một cách cẩn thận.

Một số plugin của bên thứ ba hoặc nội dung nhúng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như các nút "Like" Facebook, có thể cho phép quản trị viên của họ biết rằng bạn đã truy cập trang web và họ có thể sử dụng thông tin này với dữ liệu khác mà họ đã thu thập được về các lượt truy cập của bạn đến các trang web hoặc dịch vụ khác trên internet có thể xác định bạn.

Dữ liệu được thu thập bởi các bên thứ ba thông qua các plugin và ứng dụng này phải tuân theo chính sách riêng của mỗi bên. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các chính sách đó và hiểu cách các thực thể khác sử dụng dữ liệu của bạn.

Plagiarismchecker.co không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật của các trang web mà nó liên kết. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào cho các bên thứ ba như vậy các quy tắc khác nhau liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn có thể được áp dụng. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem xét các chính sách bảo mật của bên thứ ba như vậy trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cho họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các chính sách hoặc thực tiễn của các bên thứ ba. Xin lưu ý rằng các trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên Internet được sở hữu và vận hành bởi các bên thứ ba. Các thực tiễn thông tin của các trang web đó được liên kết với trang web của chúng tôi không được đề cập bởi chính sách này. Các trang web khác này có thể gửi cookie của riêng họ hoặc rõ ràng GIF cho người dùng, thu thập dữ liệu hoặc thu hút thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi không thể kiểm soát tập tin này. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các thực thể này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc họ sử dụng thông tin mà họ thu thập.

PlagiarismiseChecker.co sẽ gửi cho tôi thông báo email?

Sẽ có lúc chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin về các ưu đãi đặc biệt, cập nhật và thông báo sản phẩm khác. Chúng tôi cũng có thể muốn gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ từ các chi nhánh kinh doanh của chúng tôi. Nhưng, bạn có thể vô hiệu hóa các thông tin liên lạc như vậy bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào nút "Hủy đăng ký" có thể tìm thấy trong các email của đạo vănChecker.co và cũng bằng cách thay đổi tùy chọn liên hệ của bạn. Tất cả các chủ tài khoản PlagiarisChecker.co vẫn sẽ nhận được thông báo email có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, ngay cả khi bạn chọn không đăng ký từ các email này.

Đối với người dùng đến từ EEA:

Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin liên lạc quảng cáo cho người dùng ở EEA với sự đồng ý trước của bạn. Vui lòng xem phần "cho người dùng EEA" dưới đây để biết thêm chi tiết.

Plagiarismistecker.co sẽ bao giờ làm cho bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc nội dung người dùng nào của tôi công khai?

Không, chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc nội dung người dùng ngoại trừ các trường hợp hạn chế như đã nêu trong "Plagiariscchecker.co có chia sẻ thông tin của tôi không?" phần của chính sách.

Làm thế nào để đạo vănChecker.co xử lý không theo dõi tín hiệu?

Chúng tôi tôn vinh không theo dõi tín hiệu và không theo dõi, sử dụng quảng cáo hoặc cookie thực vật khi cơ chế trình duyệt DNT được đặt ra ..

Đạo vănchecker.co cũng không cho phép theo dõi hành vi của bên thứ ba.

COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến trẻ em)

Có đạo vănChecker.co có nhận được thông tin từ trẻ em không?

Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em khiến cha mẹ kiểm soát. Đạo vănChecker.co không cố ý nhận thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đã có được thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết Để đưa ra thông tin đó từ các hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào thông qua trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng. Chúng tôi cũng khuyến khích phụ huynh và người giám hộ hợp pháp của họ giám sát chặt chẽ việc sử dụng Internet của con cái họ. Một cách khác để thực thi chính sách này là thông báo cho con cái họ không bao giờ cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào thông qua trang web, dịch vụ, ứng dụng mà không có sự cho phép của chúng.

Đạo vănchecker.co không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên không được phép sử dụng trang web hoặc dịch vụ của đạo vănchecker.co và đạo văn, và yêu cầu rằng trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho trang web. Vì thông tin liên quan đến trẻ vị thành niên không được thu thập, đạo vănChecker.co không cố ý phân phối thông tin cá nhân về trẻ vị thành niên.

Truyền dữ liệu, lưu trữ, lưu giữ và xóa

Thông tin của tôi được lưu trữ ở đâu khi được chia sẻ với đạo vănChecker.co?

Tất cả thông tin được chia sẻ cho đạo vănChecker.co sẽ được chuyển đến, xử lý và lưu trữ tại Hoa Kỳ. Bất cứ khi nào bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi trên bất kỳ thiết bị nào, nội dung người dùng bạn lưu sẽ được giữ cục bộ trên thiết bị cụ thể đó và sau đó được đồng bộ hóa với các máy chủ của chúng tôi. Nhưng, nếu bạn đăng hoặc chuyển bất kỳ thông tin nào lên hoặc thông qua trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đang đồng ý với thông tin đó, bao gồm dữ liệu cá nhân và nội dung người dùng, được lưu trữ và truy cập tại Hoa Kỳ.

Thông tin của tôi an toàn như thế nào?

Plagiarismisecker.co thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu bao gồm thông qua các phương pháp phần cứng và phần mềm khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật của bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trực tuyến.

Đạo vănchecker.co dành riêng để bảo vệ bảo mật thông tin của bạn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ nó. Tuy nhiên, hãy biết rằng truyền dữ liệu Internet, cho dù nó có dây hay không dây, không thể được đảm bảo an toàn 100% và kết quả là, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin bạn truyền cho chúng tôi, bao gồm dữ liệu cá nhân và nội dung người dùng; Do đó, bạn thừa nhận rằng bạn tự chịu rủi ro.

Chúng tôi tại PlagiarismChecker.Co sử dụng mã hóa tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ dữ liệu của bạn trong quá trình vận chuyển. Điều này thường được gọi là công nghệ Lớp ổ cắm an toàn ("SSL") hoặc còn được gọi là bảo mật lớp vận chuyển ("TLS").

Vào thời điểm chúng tôi nhận được dữ liệu của bạn, chúng tôi giữ nó trên các máy chủ của chúng tôi bằng cách sử dụng kết hợp các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và logic. Bảo mật của dữ liệu được lưu trữ cục bộ trong bất kỳ ứng dụng nào của chúng tôi được cài đặt trên thiết bị của bạn yêu cầu bạn sử dụng các tính năng an toàn của thiết bị. Rất khuyến khích bạn thực hiện các bước cần thiết để bảo mật tất cả các thiết bị mà bạn sử dụng liên quan đến trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.

Nếu đạo vănChecker.co tìm hiểu về vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể gửi cho bạn một thông báo để cung cấp thông tin về các bước bảo vệ, thông qua địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể đăng một thông báo trên trang web để thông báo cho người dùng của chúng tôi.

Làm thế nào tôi có thể xóa dữ liệu cá nhân của mình khỏi đạo vănChecker.co?

Bạn có thể xóa dữ liệu cá nhân của mình khỏi PlagiarismChecker.co bất cứ khi nào bạn thích bằng cách gửi email cho chúng tôi tại support@plagiarisecker.co. Xin lưu ý rằng, vì lý do bảo mật, người dùng cao cấp trước tiên sẽ được yêu cầu hủy đăng ký trước khi họ có thể hủy hoặc xóa tài khoản của họ bằng PlagiarisCecker.co.

Dữ liệu cá nhân của tôi được lưu trữ trong bao lâu trong hệ thống đạo vănChecker.co?

Bạn có thể xóa tất cả dữ liệu cá nhân của mình khỏi Plagiarismchecker.co bất cứ lúc nào bằng cách hủy tài khoản của bạn như được mô tả ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu trữ một số dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, bao gồm phòng ngừa và phát hiện gian lận và để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm thuế, kiểm toán và báo cáo pháp lý.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đạo vănChecker.co đóng tài khoản của tôi?

Trong trường hợp Plagiarismchecker.co đóng tài khoản của bạn do vi phạm các điều khoản dịch vụ, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn yêu cầu xóa dữ liệu của mình. Quản trị viên của chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu đó, theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến California

Caloppa là luật tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ yêu cầu các trang web thương mại và dịch vụ trực tuyến để xuất bản chính sách bảo mật. Quyền tiếp cận của pháp luật vượt xa California để yêu cầu bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào ở Hoa Kỳ (và có thể hình dung thế giới) vận hành các trang web thu thập PII từ người tiêu dùng California để đăng chính sách bảo mật dễ thấy trên trang web của mình nêu chính xác thông tin mà họ thu thập và những cá nhân đó hoặc những cá nhân đó hoặc những cá nhân đó hoặc những cá nhân hoặc những cá nhân đó hoặc Các công ty mà nó được chia sẻ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

https://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0fdrbt51.dpuf

Theo Caloppa, chúng tôi đồng ý với những điều sau đây:

 • Người dùng có thể truy cập trang web ẩn danh.
 • Khi chính sách quyền riêng tư này được tạo, chúng tôi sẽ thêm một liên kết đến nó trên trang chủ của chúng tôi hoặc ít nhất là trang quan trọng đầu tiên sau khi vào trang web của chúng tôi.
 • Liên kết chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bao gồm từ 'quyền riêng tư' trong đó và nó có thể dễ dàng tìm thấy trên trang được chỉ định ở trên.

Thực hành thông tin công bằng

Các nguyên tắc thực hành thông tin công bằng là xương sống của luật riêng tư ở Hoa Kỳ. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển luật bảo vệ dữ liệu trên toàn cầu. Do đó, điều cần thiết là phải hiểu các nguyên tắc thực hành thông tin công bằng và cách chúng nên được thực hiện tuân thủ các luật riêng tư khác nhau để bảo vệ thông tin cá nhân.

Theo thỏa thuận với các thông tin công bằng, sẽ thực hiện các hành động đáp ứng, nếu xảy ra vi phạm dữ liệu:

 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email:
 • Trong vòng 7 ngày làm việc

Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng thông qua thông báo tại chỗ

 • Trong vòng 7 ngày làm việc

Chúng tôi cũng đồng ý với nguyên tắc sửa chữa cá nhân theo đó các cá nhân có quyền theo đuổi hợp pháp các quyền có thể thi hành đối với những người thu thập và xử lý dữ liệu và không tuân thủ luật pháp. Theo nguyên tắc này, các cá nhân không chỉ có quyền được thi hành đối với người dùng dữ liệu mà còn truy đòi các tòa án hoặc cơ quan pháp lý để điều tra và/hoặc truy tố bởi các bộ xử lý dữ liệu.

Cho người dùng EEA

Plagiarismisecker.co sử dụng, quy trình và ghi lại dữ liệu cá nhân, bao gồm cả những dữ liệu được liệt kê trong "Thông tin nào mà Plagiariscchecker.co thu thập về tôi?" Phần, khi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi để cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cần sự cho phép của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân để gửi thông báo email và đặt cookie trên thiết bị của bạn. Trong một số trường hợp, đạo vănChecker.co có thể xử lý dữ liệu cá nhân theo nghĩa vụ pháp lý hoặc để bảo vệ lợi ích của bạn hoặc của người khác.

Quyền của tôi với tư cách là người dùng là gì và làm thế nào tôi có thể sử dụng chúng?

Những người ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) có một số quyền nhất định khi nói đến thông tin cá nhân của họ bao gồm quyền truy cập, sửa chữa hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý thông qua việc bạn sử dụng trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ . Nếu bạn là người dùng nằm trong EEA, bạn có thể:

Yêu cầu báo cáo dữ liệu cá nhân bằng cách gửi vé hỗ trợ.

Báo cáo này sẽ chứa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn, được gửi cho bạn theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và di động. Bạn cần phải được ký vào tài khoản đạo văn của bạn. Xin lưu ý rằng PlagiarismChecker.co có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ bạn cho mục đích xác minh trước khi chúng tôi tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu cá nhân hoặc xóa.

Bạn có tùy chọn thay đổi dữ liệu cá nhân của mình như tên và địa chỉ email của bạn, cũng như sở thích ngôn ngữ, chỉ cần truy cập cài đặt tài khoản của bạn. Nếu trong trường hợp bạn đã đăng ký PlagiarisCChecker.co bằng Google hoặc Facebook hoặc nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi cập nhật thông tin này, vui lòng gửi vé hỗ trợ hoặc liên lạc với chúng tôi. Bạn có thể xóa dữ liệu cá nhân của mình khỏi PlagiarismChecker.co bằng cách hủy tài khoản của bạn với chúng tôi.

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình:

 • Bằng cách gửi email cho chúng tôi
 • Bằng cách gọi cho chúng tôi
 • Bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn
 • Bằng cách gửi cho chúng tôi một vé hỗ trợ
Phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn có thể đưa ra yêu cầu nếu bạn muốn chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc gửi cho bạn thông báo email. Chúng tôi chỉ gửi thông tin liên lạc kinh doanh hoặc quảng cáo cho người dùng ở EEA với sự đồng ý trước của bạn và bạn có thể rút ra sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào nút "hủy đăng ký" có thể tìm thấy trong các email của đạo vănChecker.co và cũng bằng cách thay đổi liên hệ của bạn sở thích. Xin lưu ý rằng bạn vẫn sẽ tiếp tục nhận tin nhắn giao dịch về dịch vụ của chúng tôi, ngay cả khi bạn hủy đăng ký khỏi email quảng cáo.

Gửi khiếu nại cho một cơ quan.

Nếu bạn ở trong khu vực EEA và nghĩ rằng chúng tôi không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu, thì bạn có quyền đưa ra một khiếu nại cho cơ quan giám sát địa phương của bạn.

Nếu bạn có các truy vấn khác hoặc không có tài khoản đạo vănChecker.co, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi vé hỗ trợ.

Sửa chữa và cập nhật

Nếu bạn muốn sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ thông tin nào đạo văn đã nhận được, vui lòng liên hệ với support@plagiariscchecker.co.

Chính sách quyền riêng tư này có bao giờ thay đổi không?

Các chính sách và điều khoản và điều kiện trang web sẽ được thay đổi hoặc cập nhật đôi khi để đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn. Do đó, khách hàng, được khuyến khích thường xuyên truy cập các phần này để được cập nhật về các thay đổi trên trang web. Sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày chúng được đăng.

Khi đạo vănChecker.co tiếp tục cải thiện các dịch vụ của mình, chúng tôi có thể cần cập nhật chính sách này theo các thay đổi trong trang web, ứng dụng và dịch vụ, doanh nghiệp và luật của chúng tôi có liên quan đến chúng tôi và bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn giữ cam kết của chúng tôi để tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn nên có bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo chính sách này thông qua email hoặc đăng bất kỳ sửa đổi nào khác cho chính sách này, cùng với ngày có hiệu lực của họ, trong lĩnh vực dễ dàng nhất của trang web. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên kiểm tra lại ở đây để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào. Xin lưu ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng đạo vănChecker.co sau bất kỳ sửa đổi nào có nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi và sự đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách mới. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này và không muốn thông tin của bạn phải tuân theo nó, thì bạn sẽ cần xóa tài khoản của mình bằng PlagiarisCecker.co.

Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật trên trang Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này bằng cách gửi yêu cầu bàn trợ giúp tại support@plagiariscchecker.co hoặc qua thư bưu điện tại:

Content Arcade (UK), LTD. 438, Streatham High Road London, UK. SW16 3PX