Regler og betingelser

Content Arcade driver ((Plagiarismchecker.co)) nettstedet ("nettstedet"). Nedenfor er vilkårene for bruk som styrer din bruk av nettstedet ("Vilkår og betingelser"). Ved å bruke nettstedet godtar du uttrykkelig å være bundet av disse vilkårene og Plagiarismchecker.co ((personvernreglene)) og å overholde disse vilkårene og alle gjeldende lover og forskrifter som styrer din bruk av nettstedet. Content Arcade forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst, med virkning umiddelbart etter publisering på nettstedet. Vennligst sjekk denne siden på nettstedet regelmessig. Nederst på siden vil vi varsle deg om oppdateringer av vilkårene. Hvis du bryter disse vilkårene, kan vi avslutte din bruk av nettstedet, begrense din fremtidige bruk av nettstedet og/eller ta passende rettslige skritt mot deg.

BEGRENSET LISENS

Du gis en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar og ikke-overførbar lisens til å bruke og få tilgang til nettstedet i samsvar med kravene og begrensningene i disse vilkårene. Content Arcade kan endre, suspendere eller avbryte ethvert aspekt av nettstedet når som helst. Vi kan også pålegge begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense tilgangen din til hele eller visse deler av nettstedet uten varsel eller ansvar. Du vil ikke ha noen rettigheter til ditt eget nettsted og relatert dokumentasjon, hvis noen, gitt til deg for å få tilgang til nettstedet. Med unntak av det som er angitt i vilkårene og betingelsene, skal du ikke ha rett, direkte eller indirekte, til å eie, bruke, låne ut, selge, leie ut, lisensiere, underlisensiere, tildele, kopiere, oversette, redigere, endre, forbedre eller opprette nye eller avlede verk fra eller vise, distribuere, fremføre eller på noen måte utnytte nettstedet eller noe av dets innhold helt eller delvis.

1. DRIFT AV NETTSTEDET: De forente arabiske emirater er vårt hjemland. Vi kontrollerer denne siden fra USA. Vi gir ingen garanti for at dette nettstedet er egnet for bruk på andre steder. Hvis du bruker dette nettstedet fra andre steder, er du ansvarlig for å sikre samsvar med lokale lover. Du kan ikke bruke, eksportere eller re-eksportere noe materiale fra dette nettstedet i strid med gjeldende lover eller forskrifter, inkludert men ikke begrenset til eksportlover og -forskrifter i U.A.E.

GJELDENDE LOV. Bruk av nettstedet og vilkårene skal styres av lovene i De forente arabiske emirater uten hensyn til dets lovkonflikter. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med dette skal bare behandles av en domstol med kompetent jurisdiksjon i U.A.E.

2. TRANSAKSJONER I FLERE VALUTA

Den viste prisen og valutaen valgt av deg vil være den samme prisen og valutaen som belastes kortet og skrives ut på transaksjonsbekreftelsen.

KJØPE:

Vi aksepterer betaling for våre produkter og tjenester med Visa eller MasterCard debet- og kredittkort i USD. Alle nettkjøp er også underlagt vilkårene og betingelsene til de respektive tjenesteleverandørene. Før du foretar noen transaksjon, vennligst les brukeravtalen og personvernerklæringen til den relevante selgertjenesteleverandøren.

TOLKNING:

Disse vilkårene erstatter all annen skriftlig og muntlig kommunikasjon eller avtaler angående emnet som er omtalt i disse vilkårene. En fraskrivelse eller endring av disse vilkårene vil bare være effektive hvis de er gjort skriftlig og signert av en autorisert tjenestemann hos oss. Alle refusjoner vil bli gjort med den opprinnelige betalingsmåten.

3. KONTORET FOR KONTROLL AV UTENLANDSKE EIENDELER (OFAC) i sanksjonerte land

Vi vil ikke gjøre forretninger med eller tilby noen tjenester til enkeltpersoner og selskaper som eies eller kontrolleres av, eller opptrer for eller på vegne av, land målrettet av OFAC OG individer, grupper og enheter, for eksempel terrorister og narkotikasmuglere, som er utpekt under OFAC-programmer , som ikke er landsspesifikke

4. DIN ERKLÆRING

Ved å besøke dette nettstedet representerer, garanterer og forplikter du deg til at (a) du er minst 18 år gammel; (b) at alt materiale av noe slag som du sender til oss gjennom nettstedet eller for inkludering på nettstedet, ikke vil plagiere, krenke eller forstyrre rettighetene til noen tredjepart, inkludert forretningshemmeligheter, opphavsrett, varemerke, varemerke, personvern , patent eller andre personlige eller eiendomsrettigheter. En kunde som bruker nettstedet som er mindreårig/under 18 år skal ikke registrere seg som bruker av nettstedet og skal ikke handle eller bruke nettstedet.

5. TILLATT BRUK

Du godtar at du kan besøke, se og beholde en kopi av sidene på denne nettsiden kun for personlig bruk, at du ikke vil kopiere, laste ned, publisere, modifisere eller på annen måte distribuere materialet på denne nettsiden til noe annet formål. enn for personlig bruk med mindre det er uttrykkelig tillatt av Content Arcade. Du samtykker også i å ikke koble til nettstedet for noe formål med mindre det er uttrykkelig autorisert av oss til å gjøre det. Kortinnehaveren må beholde en kopi av transaksjonsregistrene og forhandlerens retningslinjer og regler.

6. DIN KONTO

Hvis du bruker dette nettstedet, er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og passordet ditt og for å begrense tilgangen til kontoen din fra alle enheter, og du godtar å akseptere ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoen eller passordet ditt. Nettstedet skal ikke være ansvarlig, direkte eller indirekte, for noe tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med din manglende overholdelse av denne delen.

7. Gyldighet av oppføringer

Alle poster vil bli slettet permanent etter 15 dager etter planens utløp. Hvis brukeren fornyer planen innen disse 15 dagene, vil de ha tilgang til dataene sine; men vi vil ikke være ansvarlige for noen oppføringer etter dette tidspunktet.

8. INGEN KOMMERSIELL BRUK

Du kan ikke bruke denne siden til kommersielle formål, for eksempel å selge varer eller tjenester av noe slag. Du må innhente vårt skriftlige samtykke på forhånd for å gi kommersielle tilbud av noe slag på dette nettstedet, enten gjennom reklame, oppfordringer, lenker eller annen form for kommunikasjon. Content Arcade vil undersøke og iverksette passende rettslige skritt mot alle som bryter denne bestemmelsen, inkludert, uten begrensning, fjerning av krenkende kommunikasjon fra nettstedet og hindre slike overtredere fra å bruke nettstedet.

9. LENKER OG SØKERESULTATER

Siden kan automatisk produsere søkeresultater som lenker og/eller lenker til tredjepartssider på World Wide Web. Vi har ingen kontroll over disse nettstedene eller innholdet på dem. Vi garanterer ikke, representerer eller garanterer at innholdet på sidene er nøyaktig, lovlig og/eller harmløst. Vi støtter ikke innholdet på noen tredjepartssider, og vi gir heller ingen representasjoner eller garantier om disse nettstedene, inkludert at de ikke vil inneholde virus eller på annen måte påvirke datamaskinen din. Ved å bruke nettstedet til å søke etter eller lenke til et annet nettsted, godtar og forstår du at du ikke har noe krav mot oss for skader eller tap som oppstår fra din bruk av nettstedet for å få søkeresultater eller lenke til et annet nettsted. plass. Hvis du har et problem med en lenke fra nettstedet, kan du varsle oss på support@plagiarismchecker.co.

10. COPYRIGHT

Vi kan si opp rettighetene til enhver bruker som bruker dette nettstedet til ulovlig overføring av opphavsrettsbeskyttet materiale uten å innhente en lisens, uttrykkelig samtykke, gyldig forsvar eller fritak for rimelig bruk. Hvis du sender inn informasjon til dette nettstedet, garanterer du at informasjonen ikke krenker opphavsretten eller andre rettigheter til noen tredjepart.

11. IMMATERIELL EIENDOM

Selv om vi ikke er ansvarlige for innholdet, kvaliteten eller nøyaktigheten til brukerleverte data, kompilasjoner av slike data, tekst, informasjon og annet materiale som gjøres tilgjengelig for brukere gjennom systemet vårt. Nettmaterialet kan ikke kopieres eller videredistribueres helt eller delvis uten skriftlig forhåndssamtykke fra Content Arcade, med unntak av det som er uttrykkelig og spesifikt tillatt i disse vilkårene.

Nettmaterialet er og vil forbli vår eksklusive eiendom. Under ingen omstendigheter skal du ha noen rett, direkte eller indirekte, til å eie, bruke, kopiere, låne ut, selge, leie ut, lease, lisensiere, underlisensiere, redistribuere, tildele eller på annen måte overføre nettmaterialet eller rettigheter deri, med mindre annet er uttrykkelig angitt. . og spesifikt angitt i vilkårene. Ingenting i disse vilkårene skal overføre noen rettigheter, tittel eller interesser til deg, bortsett fra som en lisens med de uttrykkelige rettighetene og underlagt alle begrensninger heri. Ingenting i disse vilkårene gir deg rett, direkte eller indirekte, til å bruke nettmaterialet til å lage et produkt for videresalg eller bruke nettmaterialet på noen måte som konkurrerer med oss.

Du erkjenner og godtar at vi vil eie alle rettigheter, tittel og interesser i og til enhver kopi, oversettelse, modifikasjon, tilpasning, avledet arbeid eller forbedring av nettmateriellet laget av eller for deg. Du må, på vår forespørsel, utføre eller få utført ethvert instrument som kan være nødvendig for å tildele slike rettigheter, titler eller interesser til vårt instrument eller for å perfeksjonere slike rettigheter, titler eller interesser på våre vegne.

12. FRASKRIVELSE AV GARANTIER, BEGRENSNING AV SKADER

VI GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESSENTASJONER AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM ETTIGHET ELLER IKKE-KRENKELSE, ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET, AKURTILITET, AKURTILITET, AKURTILITET, AKURTILITET ELLER INNHOLDET PÅ SIDEN/NETTSIDEN. VI GIR OGSÅ INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER ANGÅENDE NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL NOEN RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANNEN INFORMASJON INNSENDT, VISES ELLER LASTET OPP GJENNOM NETTSTEDET AV NOEN BRUKER. VI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER, TAPET FORTJENESTE ELLER FORRETNINGSAVBRUTT SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK ELLER MANGLENDE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, SELV OM VI HAR DERET RÅDET. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR, SÅ OVENFOR BEGRENSNINGER ELLER UTELUKKELSER GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. I SLIKE TILFELLER VIL ARCADES ANSVAR FOR INNHOLDET VÆRE BEGRENSET I DET STØRSTE UTREDNING LOV TILLATER.

13. BRUDD PÅ VILKÅRENE FOR BRUK

Du erkjenner og godtar at vi, etter Content Arcades eget skjønn og uten varsel, kan avslutte tilgangen din til nettstedet eller utøve andre tilgjengelige rettsmidler og fjerne enhver uautorisert brukerinformasjon hvis vi mener at informasjonen du har gitt har brutt eller strider mot disse vilkårene. eller bryter rettighetene til Content Arcade eller en tredjepart eller bryter loven. Du samtykker i at pengeerstatning kanskje ikke gir et tilstrekkelig rettsmiddel for brudd på disse vilkårene, og du godtar påbud eller annen rettferdig lettelse for slike brudd. Vi kan frigi brukerinformasjon om deg hvis loven krever det.

14. ERSTATNING

Du samtykker i å holde nettstedet vårt, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, agenter og andre partnere og ansatte skadesløse fra ethvert tap, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer, gjort av en tredjepart som følge av eller oppstår som følge av av eller relatert til din bruk av nettstedet, inkludert din bruk av nettstedet for å gi en lenke til et annet nettsted eller for å laste opp innhold eller annen informasjon til nettstedet, eller ditt brudd på vilkårene.

15. GITT LISENS

Ved å levere materiale, inkludert å sende inn eller laste opp innhold eller materiale for bruk på nettstedet, representerer og garanterer du at du eller eieren av alle rettigheter til slikt innhold eller materiale uttrykkelig har gitt en ugjenkallelig verdensomspennende rett på alle språk og i evigvarende bruk og utnyttelse av alt innhold og materiale; som du leverer eller deler av det. Vi kan publisere og distribuere etter eget skjønn alt innhold eller materiale som er sendt inn på en hvilken som helst måte som er eksisterende eller utviklet. Du samtykker i å frafalle alle krav og har ingen klagerett mot oss for påståtte eller faktiske brudd eller misbruk av eiendomsrettigheter i kommunikasjon, innhold eller materiale som er sendt til oss. All kommunikasjon eller materiale du sender oss vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær, og vi kan spre eller bruke dem til ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til å utvikle, lage, produsere eller markedsføre produkter eller tjenester. .

16. ANNONSE

Siden kan inneholde annonser og/eller sponsing. Annonsører og/eller sponsorer som tilbyr slike annonser og sponsing er eneansvarlig for å sikre at materiell som sendes inn for inkludering på nettstedet er nøyaktig og overholder alle gjeldende lover. Vi er ikke ansvarlige for handlinger eller unnlatelser fra noen annonsør eller sponsor.

17. ATDELBARHET

Hvis en bestemmelse i vilkårene blir holdt ugyldig, ugyldig eller ikke kan håndheves, vil de resterende bestemmelsene forbli i full kraft og virkning.

Overskriftene og seksjonstitlene i denne avtalen er for enkelhets skyld og definerer, begrenser eller utvider ingen bestemmelse i denne avtalen.