Vilkår og betingelser

Content Arcade vedligeholder ((Plagiarismchecker.co)) webstedet ("Site"). Følgende er de vilkår for brug, der styrer brugen af webstedet ("Vilkår og betingelser"). Ved at bruge webstedet accepterer du udtrykkeligt at være bundet af disse vilkår og betingelser og Plagiarismchecker.co ((privatlivspolitik)) og at følge disse vilkår og betingelser og alle gældende love og regler, der regulerer brugen af webstedet. Content Arcade forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, med virkning umiddelbart efter offentliggørelse på webstedet. Tjek venligst denne side af webstedet med jævne mellemrum. Vi noterer, når der er opdateringer til vilkårene og betingelserne nederst på siden. Hvis du overtræder disse vilkår og betingelser, kan vi afslutte din brug af webstedet, begrænse dig fra fremtidig brug af webstedet og/eller tage passende juridiske skridt mod dig.

BEGRÆNSET LICENS

Du får en begrænset, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig og ikke-overdragelig licens til at bruge og få adgang til webstedet i henhold til kravene og begrænsningerne i disse vilkår og betingelser. Content Arcade kan til enhver tid ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af webstedet. Vi kan også, uden varsel eller ansvar, pålægge begrænsninger for visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til hele eller visse dele af webstedet. Du skal ikke have nogen rettigheder til det proprietære websted og eventuel relateret dokumentation, som du har fået for at få adgang til webstedet. Bortset fra som angivet i vilkårene og betingelserne, har du ingen ret til direkte eller indirekte, at eje, bruge, udlåne, sælge, leje, lease, licensere, underlicensere, tildele, kopiere, oversætte, ændre, tilpasse, forbedre eller oprette nye eller afledte værker fra, eller vise, distribuere, udføre eller på nogen måde udnytte webstedet eller noget af dets indhold helt eller delvist.

1. BETJENING AF SIDE: De Forenede Arabiske Emirater er vores hjemland. Vi kontrollerer dette websted fra U.A.E. Vi garanterer ikke, at denne side er egnet til brug andre steder. Hvis du bruger dette websted fra andre steder, er du ansvarlig for at sikre overholdelse af lokale love. Du må ikke bruge, eksportere eller reeksportere noget materiale fra dette websted i strid med gældende love eller regler, herunder, men ikke begrænset til, nogen U.A.E eksportlove og -regler.

GÆLDENDE LOV. Lovene i De Forenede Arabiske Emirater regulerer brugen af webstedet og vilkårene og betingelserne uden hensyntagen til lovkonflikter. Alle tvister, der opstår i forbindelse hermed, skal kun behandles af en domstol med kompetent jurisdiktion i U.A.E.

2. PRISTRANSAKTION I MULTI VALUTA

Den viste pris og valuta, som du har valgt, vil være den samme pris og valuta, der debiteres kortet og udskrives på transaktionskvitteringen.

KØB:

Vi accepterer betaling med Visa eller MasterCard debet- og kreditkort i USD for vores produkter og tjenester. Alle onlinekøb er også underlagt vilkårene og betingelserne for de respektive udbydere af forhandlertjenester. Læs venligst den respektive forhandlertjenesteudbyders brugeraftale og privatlivspolitik, før du foretager nogen transaktion.

FORTOLKNING:

Disse vilkår og betingelser erstatter alle andre skriftlige og mundtlige kommunikationer eller aftaler med hensyn til de emner, der er diskuteret i disse vilkår og betingelser. En dispensation eller ændring af disse vilkår og betingelser vil kun være effektiv, hvis den er foretaget skriftligt underskrevet af en autoriseret embedsmand hos os. Alle tilbagebetalinger vil blive foretaget på den oprindelige betalingsmåde.

3. KONTORENS UDENLANDSKE AKTIVER KONTROL (OFAC) SANKTIONEREDE LANDE

Vi vil ikke handle med eller levere nogen tjenester til enkeltpersoner og virksomheder, der ejes eller kontrolleres af, eller handler for eller på vegne af, OFAC-målrettede lande OG individer, grupper og enheder, såsom terrorister og narkotikahandlere, der er udpeget under OFAC-programmerne, der er ikke landespecifik

4. REPRÆSENTATIONER FRA DIG

Ved at besøge webstedet repræsenterer, garanterer og indgår du pagt om, at (a) du er mindst 18 år gammel; (b) at alt materiale af enhver art indsendt af dig til os gennem webstedet eller til inklusion på webstedet ikke vil plagiere, krænke eller krænke nogen tredjeparts rettigheder, herunder forretningshemmeligheder, ophavsret, varemærke, handelsbeklædning, privatliv , patent eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Kunden, der bruger hjemmesiden, som er mindreårig/under 18 år, må ikke registrere sig som bruger af hjemmesiden og må ikke handle på eller bruge hjemmesiden.

5. TILLADET BRUG

Du accepterer, at du kun er autoriseret til at besøge, se og beholde en kopi af siderne på dette websted til dit eget personlige brug, at du ikke må duplikere, downloade, udgive, ændre eller på anden måde distribuere materialet på dette websted til andre formål. end til personlig brug, medmindre andet specifikt er godkendt af Content Arcade til at gøre det. Du accepterer også ikke at lave dyblinks til webstedet til noget formål, medmindre det er specifikt autoriseret af os til at gøre det. Kortindehaveren skal opbevare en kopi af transaktionsregistreringer og købmandspolitikker og regler.

6. DIN KONTO

Hvis du bruger dette websted, er du ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode og for at begrænse adgangen til din konto fra enhver enhed, og du accepterer at acceptere ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted under din konto eller adgangskode. Siden er ikke ansvarlig, direkte eller indirekte, på nogen måde for tab eller skade af nogen art, der er opstået som følge af eller i forbindelse med din manglende overholdelse af dette afsnit.

7. Registreringsudløb

Alle registreringer vil blive slettet permanent efter 15 dage efter planens udløb. Hvis en bruger fornyer sin plan i løbet af disse 15 dage, vil han eller hun have adgang til deres data; men efter dette tidsrum vil vi ikke være ansvarlige for nogen registreringer.

8. INGEN KOMMERCIEL BRUG

Dette websted må ikke bruges af dig til kommercielle formål, såsom salg af varer eller tjenester af nogen art. Du skal indhente vores forudgående skriftlige samtykke til at give kommercielle tilbud af enhver art på webstedet, hvad enten det er ved annoncering, opfordringer, links eller enhver anden form for kommunikation. Content Arcade vil undersøge og træffe passende juridiske skridt mod enhver, der overtræder denne bestemmelse, herunder uden begrænsning, fjernelse af den stødende kommunikation fra webstedet og udelukkelse af sådanne krænkere fra brug af webstedet.

9. LINKS OG SØGERESULTATER

Siden kan automatisk producere søgeresultater, der refererer til og/eller linker til tredjepartswebsteder overalt på World Wide Web. Vi har ingen kontrol over disse websteder eller indholdet på dem. Vi garanterer, repræsenterer eller garanterer ikke, at indholdet på webstedet er nøjagtigt, lovligt og/eller harmløst. Vi godkender ikke indholdet af nogen tredjepartswebsteder, og det giver heller ikke nogen repræsentation eller garanti for disse websteder, herunder at de ikke vil indeholde virus eller på anden måde påvirke din computer. Ved at bruge webstedet til at søge efter eller linke til et andet websted, accepterer og forstår du, at du ikke må gøre krav mod os for skader eller tab, overhovedet, som følge af din brug af webstedet til at opnå søgeresultater eller for at linke til en anden websted. Hvis du har et problem med et link fra siden, kan du give os besked på support@plagiarismchecker.co.

10. OPHAVSRETSPOLITIK

Vi kan opsige rettighederne for enhver bruger, der bruger dette websted til ulovligt at transmittere ophavsretligt beskyttet materiale uden en licens, udtrykkeligt samtykke, gyldigt forsvar eller fritagelse for rimelig brug for at gøre dette. Hvis du sender oplysninger til dette websted, garanterer du, at oplysningerne ikke krænker tredjeparters ophavsrettigheder eller andre rettigheder.

11. INTELLEKTUEL EJENDOM

Selvom vi ikke er ansvarlige for indholdet, kvaliteten eller nøjagtigheden af data leveret af brugere, er kompileringer af sådanne data, tekst, information og andet materiale gjort tilgængeligt for brugerne gennem vores system. Onlinematerialet må ikke kopieres eller videredistribueres hverken helt eller delvist uden forudgående skriftligt samtykke fra Content Arcade, undtagen som udtrykkeligt og specifikt tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser.

Onlinematerialerne er og forbliver vores eksklusive ejendom. Du har under ingen omstændigheder nogen ret, direkte eller indirekte, til at eje, bruge, kopiere, udlåne, sælge, leje, lease, licensere, underlicensere, videredistribuere, overdrage eller på anden måde videregive onlinematerialet eller nogen rettigheder dertil, undtagen som udtrykkeligt og specifikt angivet i vilkårene og betingelserne. Intet i disse vilkår og betingelser vil give dig nogen rettighed, titel eller interesse, bortset fra en licens med de udtrykkelige rettigheder og underlagt alle begrænsninger heri. Intet i disse vilkår og betingelser giver dig ret, direkte eller indirekte, til at bruge onlinematerialet til at skabe et produkt til videresalg eller til at bruge onlinematerialet på nogen måde, der konkurrerer med os.

Du anerkender og accepterer, at vi vil eje alle rettigheder, titler og interesser i og til enhver kopi, oversættelse, ændring, tilpasning, afledt arbejde eller forbedring af onlinematerialerne lavet af eller for dig. På vores anmodning skal du udføre eller opnå eksekvering af ethvert instrument, der måtte være nødvendigt for at tildele disse rettigheder, titler eller interesser til vores værktøj eller perfektionere disse rettigheder, titler eller interesser i vores navn.

12. FRASKRIVELSE AF GARANTI, BEGRÆNSNING AF SKADER

VI GIVER INGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI FOR EJENDOM ELLER IKKE-KRÆNKELSE ELLER IMPLICITTE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ANDET ELLER ANDRE PARTI TILGÆNGELIGHED, NØJAGTIGHED, GYLDIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER INDHOLD AF DISSE SIDER OG/ELLER WEBSTED. VI GIVER HELLER IKKE NOGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI VEDRØRENDE NØJAGTIGHED ELLER PÅLIDELIGHED AF NOGEN RÅDGIVNING, MENING, ERKLÆRING ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER INDSENDT, VISES ELLER UPLOADET GENNEM WEBSTEDET AF EN BRUGER. VI KAN IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER, TASTE FORTJENESTE ELLER FOR FORRETNINGSAFBRYDELSE SOM OPSTÅR AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE AT BRUGE DENNE WEBSTED, SELVOM VI HAR VÆRET DET. . NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. ANSVARET FOR INDHOLD ARCADE VILLE I SÅDANTE TILFÆLDE VÆRE BEGRÆNSET TIL DET STØRSTE OMFANG AF ANSVAR TILLADT VED LOVEN.

13. OVERTRÆDELSE AF VILKÅR FOR BRUG

Du forstår og accepterer, at vi efter Content Arcades eget skøn og uden forudgående varsel kan afslutte din adgang til webstedet, eller udøve enhver anden tilgængelig afhjælpning og fjerne enhver uautoriseret brugerinformation, hvis vi mener, at de oplysninger, du giver, har krænket eller er uforenelig med disse vilkår og betingelser, eller krænker rettighederne for Content Arcade eller nogen tredjepart, eller overtræder loven. Du accepterer, at økonomisk skadeserstatning muligvis ikke giver et tilstrækkeligt middel til at afhjælpe overtrædelser af disse vilkår og betingelser, og du giver samtykke til påbud eller anden rimelig afhjælpning for sådanne overtrædelser. Vi kan frigive brugeroplysninger om dig, hvis loven kræver det.

14. ERSTATNING

Du accepterer at holde vores websted, dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, agenter og andre partnere og ansatte skadesløs for ethvert tab, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af tredjemand på grund af eller opstået af eller i forbindelse med din brug af webstedet, herunder også din brug af webstedet til at give et link til et andet websted eller til at uploade indhold eller anden information til webstedet, eller dit brud på vilkårene og betingelserne.

15. LICENS TILDELES DIG

Ved at levere materialer til os, herunder indsende eller uploade indhold eller materialer til brug på webstedet, repræsenterer og garanterer du, at du eller ejeren af alle rettigheder til sådant indhold eller materiale udtrykkeligt har givet en uigenkaldelig verdensomspændende rettighed på alle sprog og i evighed til at bruge og udnytte hele eller dele af indholdet og materialerne leveret af dig. Vi kan udgive og distribuere et sådant indsendt indhold eller materiale efter eget skøn ved enhver metode, der eksisterer nu eller udviklet senere. Du accepterer, at du skal give afkald på alle krav og ikke have nogen regres mod os for enhver påstået eller faktisk krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af ejendomsrettigheder i enhver kommunikation, indhold eller materiale, der er indsendt til os. Enhver kommunikation eller materiale, du sender til os, vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært og kan formidles eller bruges af os til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, skabelse, fremstilling eller markedsføring af produkter eller tjenester .

16. ANNONCER

Siden kan indeholde annoncer og/eller sponsorater. Annoncørerne og/eller sponsorerne, der leverer disse annoncer og sponsorater, er eneansvarlige for at sikre, at de materialer, der indsendes til optagelse på webstedet, er nøjagtige og overholder alle gældende love. Vi er ikke ansvarlige for nogen annoncørs eller sponsors handlinger eller undladelser.

17. ADSKELBARHED

Hvis en bestemmelse i vilkårene og betingelserne anses for at være ugyldige, ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal de resterende bestemmelser ikke desto mindre fortsætte med fuld kraft og virkning.

Overskrifter og afsnitstitler i denne aftale er for nemheds skyld og definerer, begrænser eller udvider ikke nogen bestemmelse i denne aftale.